درصد پروتئین

ترکیب پروتئین

درصد چربی

قیمت اصلی ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
۱۵۵,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان