درصد پروتئین

وزن

قیمت اصلی ۵۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۰,۰۰۰ تومان است.