قیمت اصلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۸,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان است.